20 dấu hiệu “Thức tỉnh tâm linh” có thể giúp thay đổi cuộc đời bạn

Just BE.

the-stages-of-a-spiritual-awakening

Sự thức tỉnh tâm linh khởi đầu cho chúng ta tiến vào địa hạt của tâm hồn và tinh thần – những điều mà chúng ta đã bị mất kết nối từ rất lâu trước. Sinh ra trong một xã hội hiện đại nơi đánh giá “sự phát triển vật chất” quan trọng hơn bất cứ điều gì, “sự thần bí của cuộc sống” là điều mà rất ít người quan tâm tới.

Tất cả những gì chúng ta đang thực hiện như lên kế hoạch, làm việc, ăn mặc và nói chuyện dựa trên sự “tự thừa nhận” rằng ngoài kia chỉ là một thế giới vật chất – và chẳng có gì khác cả. Kết quả của việc  “tự nhận thức sai lầm” đó là việc chúng ta trở nên nông cạn và trống rỗng. Chúng ta có thể trở nên thành công, giàu có, được tôn trọng…

View original post 2,751 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: