Wong Kar Wai’s Playlist | Âm nhạc của Vương Gia Vệ

LEGLESS BIRD

Nói về điện ảnh, tôi xem không phải là ít, đặc biệt thích thưởng thức từng chi tiết bộ phim từ màu sắc, góc quay, lời thoại và đặc biệt là Âm nhạc.

Nếu bạn có một chút hiểu biết về việc sản xuất, thậm chí không cần hiểu, cũng biết rằng âm nhạc trong phim ảnh, trong quảng cáo quan trọng đến mức nào. Phần lựa chọn âm nhạc đôi khi còn trở thành vấn đề khó khăn nhất khi dựng, bởi lẽ màu sắc và phân cảnh đều có thể nhanh chóng quyết định hơn.

Trong tất cả các bộ phim, có những bài hát trở thành huyền thoại. Chẳng hạn như nhạc nền của God Father, Scarface, hoặc nghe Bee Gees sẽ nhớ lập tức đến Saturday Night Fever. Chắc không ai có thể phủ nhận âm nhạc trở thành phần quan trọng nhất của Almost Famous…

View original post 2,056 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s