Trên đường – Jack Kerouac

R e a d i n g ~ C a f e

.

Tựa sách : Trên đường – On the road

Tác giả : Jack Karouac

Dịch giả : Cao Nhị

Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn & Nhã Nam

.

Một cuốn sách có bìa đẹp. Tôi thích bìa của cuốn sách này. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là cứ lần lữa mãi tôi mới bắt đầu đọc nó. Có lẽ lý do một phần vì dự cảm mơ hồ rằng cuốn sách này đây để đọc hẳn sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng. Và khi đã xong, tôi nhận thấy rằng mình đã không hề dự cảm sai.

Trên đường (On the road) có nghĩa đen chính là … trên-đường, di chuyển liên tục, hết nơi này đến nơi khác. Giả có lúc nào dừng cũng chỉ là để trù tính (hoặc gom tiền) cho chuyến đi kế tiếp.  Đấy, trước hết bạn hãy chuẩn bị…

View original post 941 more words